Product filter

URSA GLASSWOOL according to Annex

Product information of the company:

Mata ze szklanej weÅ‚ny mineralnej do izolacji termicznej, przeciwpożarowej i akustycznej. Wykrawane linie w staÅ‚ych odstÄ™pach 100 mm uÅ‚atwiajÄ… ciÄ™cie materiaÅ‚u na wymiar. Niepalny, dźwiÄ™kochÅ‚onny, paroprzepuszczalny, Å›ciÅ›liwy, odporny na pleÅ›nie i grzyby, stabilny wymiarowo materiaÅ‚ wykonany z wÅ‚ókien sprężystych. Zaprojektowane i wykonane ze szczególnym uwzglÄ™dnieniem wymagaÅ„ i potrzeb konstrukcji szkieletowej i moduÅ‚owej. Bardzo szeroki zestaw deklarowanych parametrów doskonale wpisuje siÄ™ w wymagania tego sektora budowlanego.

The product is currently not commercially available.

Brand: URSA GLASSWOOL

Logo URSA Polska Sp. z o.o.

URSA Polska Sp. z o.o.

ul. Armii Krajowej 12
42-520 Dabrowa Górnicza
Poland
Michał Dylewski